fbpx

Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu va des de l’ideari, l’aprenentatge, l’alimentació, els hàbits, la psicomotricitat i les normes de l’escola. Aquí t’ho expliquem.

Treballem amb metodologies Montessori, pedagogia Waldorf i les intel·ligències múltiples Gardner.

Mètode Montessori:

Aquest mètode constitueix un sistema educacional destinat animar l’espontaneïtat dels nens, donant-los llibertat per desembolicar-se en un ambient especialment preparat per afavorir el seu autodesenvolupament personal. Per aquesta raó és considerat un mètode d’educació oberta.

La pedagogia de Montessori considera que els primers anys de vida d’un infant constitueixen una fase decisiva per al seu desenvolupament.

Per tant la idea principal d’aquest mètode és exaltar l’autonomia de l’ésser, oferint als nens l’oportunitat de descobrir-se a través de l’educació sensorial dels mateixos.

 

Pedagogia Waldorf:

També coneguda com l’educació Steiner-*Waldorf, és un sistema d’ensenyament que té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat.

La seva concepció del de l’ésser humà és molt àmplia i integral, la qual cosa fa que aquesta metodologia faciliti el desplegament de les capacitats i habilitats pròpies de punts els nens com els joves.

Aquesta pedagogia dóna la mateixa importància tant als continguts com als processos d’aprenentatge, enfortint als nens en la pren decisions individuals.

 

Les intel·ligències múltiples segons Gardner:

Al llarg dels anys, Howard Gardner ha explorat l’existència de moltes intel·ligències que, sumades, poden donar una imatge aproximada sobre el potencial de cada persona, si bé, cadascuna ha de ser tinguda en compte de manera independent.

Aquestes diferents habilitats mentals que componen les teoria de les intel·ligències múltiples són 8, encara que el propi autor reconeix que probablement existeixin més que encara no han estat descobertes,

A través de la teoria de les intel·ligències múltiples, Howard Gardner ens ha proporcionat una manera més enriquidora de valorar les nostres pròpies fortaleses, en comptes de limitar-nos a tenir en ment allò que el mercat de treball i el model educatiu tradicional espera de nosaltres.

 

Ideari

Som una escola activa, laica i catalana

Pretenem ser fidels a la realitat del país procurant la integració de tots els components de la societat catalana a través de la nostra llengua i la nostra cultura. Ens fem ressò de les festes populars catalanes fent partícips a tots.

La llengua catalana és la llengua vehicular de l’escola, de totes maneres quan entra un nen/a amb llengua diferent a la catalana es posaran tots els mitjans per facilitar la comunicació.

La nostra escola es basa en el respecte al nen com a persona. Fomentem la llibertat, el nen/a deu aprendre a responsabilitzar-se per si mateix, coneixent així les seves limitacions, els seus drets i capacitats. Tot ho portarà a la seva pròpia autonomia.

Es crearà a l’escola un entorn favorable on els nens se sentiran motivats per desenvolupar i formar-se com a persones. Busquem en el projecte educatiu l’evolució natural dels nens, respectant el seu propi ritme.

Inculquem que els nens exterioritzin les emocions i sentiments per al seu propi creixement personal i afavorim l’observació i l’experimentació del seu entorn i el de si mateix.

 

Prioritzem la cooperació, comunicació i participació de tots els companys, com a membres d’una societat plural.

Aprenentatge

En el nostre projecte educatiu l’aprenentatge és vital per al desenvolupament dels nens/nenes

A l’hora de transmetre coneixements s’intentarà aconseguir, dels nens/as, una actitud oberta i receptiva a partir de la pròpia realitat.

Es donarà prioritat a l’observació i experimentació directa, potenciant l’activitat i creativitat, facilitant els elements i els materials adequats a cada edat i fomentant curiositat.

Tindrem en compte en el nostre projecte educatiu el procés d’adaptació i l’adquisició d’hàbits bàsics per a la seva autonomia.

La tasca de l’educadora serà estimuladora i sempre mantindrà una relació afectiva i de confiança amb el nen/a i en lloc de negar les coses, se li donarà altres possibilitats d’acció.

Potenciarem el joc simbòlic i la sociabilitat, estructurant la classe en racons i treballarem dins de les nostres possibilitats amb una estreta relació amb el mitjà natural.

Transmetre coneixements

La nostra prioritat és transmetre coneixements de forma natural per desenvolupar la personalitat.

Jocs simbòlics

El nostre projecte educatiu és flexible, amb els jocs simbòlics ensenyem als nens a desembolicar-se en l’entorn.

Estimulació

Estem constantment estimulant amb diferents maneres als nens de manera que exercitin la concentració.

Autonomia

Des del primer moment aprenen el que és l’autonomia i els ajudem a practicar-la per eliminar les inseguretats.

Activitat i creativitat

A tot moment fomentem la seva creativitat per mitjà d’activitats que els agradin i els facin feliços.

Experimentació

Explorar i experimentar són els grans pilars del nostre projecte educatiu, els incentivem al fet que experimenti sols.

Alimentació

Viure el fet de menjar com un plaer
Això és el que ens proposem perquè els nens visquin aquest moment d’una manera positiva. Hi ha una complicitat important entre l’escola i la llar familiar. Oferim una alimentació variada i equilibrada, adequada a cada moment evolutiu del nen i intentem fomentar uns bons hàbits a l’hora dels menjars.

També en aquestes edats poden aparèixer en alguns nens factors que impliquin una alimentació molt específica (al·lèrgies o intoleràncies a certs aliments: celíacs, intolerants lactosa, proteïna de la vaca, etc.), i des de l’escola els oferim l’atenció adequada perquè puguin viure el fet de menjar com un moment de normalitat i respecte cap a la seva persona. Alimentar als nens, no només és donar els nutrients necessaris per al seu correcte desenvolupament present i futur, sinó que també és educar-los en uns hàbits dietètics sans, de tal manera que arribin a conèixer i menjar tot tipus d’aliments.

Disposem de dos menús diferents: triturats pels més petits i general per als grans del col·le, elaborats per l’empresa especialista en nutrició infantil Coalme Catering i revisats per la nutricionista Laia Navarro Cruz

Els hàbits

Posem èmfasi en quatre hàbits imprescindibles per als nens/nenes
Un dels nostres objectius en el projecte educatiu és que els nens i nenes siguin més autònoms i formin part activa de l’entorn, cal ajudar-los a tenir cobertes les primeres necessitats. Des de l’escola donem una importància cabdal a una bona higiene i una bona alimentació. Per això, treballem uns hàbits o rutines que ajuden als nens a adquirir un ordre i una seguretat que els permetran anar creixent i assumir petites responsabilitats.

L’autonomia personal

En aquestes primeres edats de la vida, hem d’anar ajudant als nostres fills i alumnes en el camí cap a l’autonomia, és a dir, cap a la capacitat d’anar fent les coses per un mateix.

És cert que, per a un nen petit, el procés de llevar o posar-se la roba és difícil. Aprofitar les seves ganes de fer i d’aprendre, no obstant això, és una bona manera de començar. És important que, com a adults, els fem, en aquest sentit, les coses una mica més fàcils. Com? Fent que la roba per anar a escola sigui còmoda i fàcil de posar. D’aquesta manera, es veuran capaços d’anar fent petits avanços en aquesta adreça… per exemple, a l’hora de treure els bolquers, d’aprendre a anar al bany, de descordar-se la jaqueta o de posar-se l’abric, etc.

La higiene i la salut

Que els nens vagin interioritzant uns hàbits d’higiene o que el fet de sentir-se nets sigui una sensació positiva forma part dels objectius d’escola. Són, a més, condicions bàsiques per cuidar d’un mateix.

D’altra banda, és cert que estem davant uns nens que, sovint, poden manifestar símptomes de malaltia ja que s’estan començant a immunitzar. Per això, en aquestes ocasions, cal respectar les indicacions dels metges, administrar les dosis de medicació indicades o quedar-se a casa el temps necessari. D’aquesta manera, entre tots evitem els possibles contagis i garantim un ambient saludable dins de l’entorn escolar.

L’alimentació

Viure el fet de menjar com un plaer. Això és el que ens proposem perquè els nens visquin aquest moment d’una manera positiva. Hi ha una complicitat important entre l’escola i la llar familiar. Oferim una alimentació variada i equilibrada, adequada a cada moment evolutiu del nen i intentem fomentar intentem fomentar uns bons hàbits a l’hora dels menjars.

També en aquestes edats poden aparèixer en alguns nens factors que impliquin una alimentació molt específica (al·lèrgies o intoleràncies a certs aliments), i des de l’escola els oferim l’atenció adequada perquè puguin viure el fet de menjar com un moment de normalitat i respecte cap a la seva persona.

Les joguines

Les joguines són una gran eina pedagògica i la veritat és que, tant a l’escola com a casa, ajuden als nens a aprendre conceptes objectius: els colors, el so i el silenci, el moviment, la textura…

A la classe, a més, aprenen a recollir-les i, al mateix temps, a classificar-les; són una eina important de la relació ja que poden servir d’interlocutors entre nens i adults i els ajuden a aprendre a compartir amb els altres. La joguina que un nen porta de casa pot donar-li seguretat i ajudar-li en aquest nou repte d’adaptar-se a l’entorn escolar. Així mateix, aprèn a desprendre’s perquè a l’escola ja tenim joguines. També aprèn a respectar i cuidar els objectes amb la finalitat de valorar-los i conservar-los.

En definitiva, les joguines els aporten aquesta dosi d’aprenentatge emocional tan important per anar creixent i madurant.

Autonomia

Higiene i salut

Alimentació

Joguines

Psicomotricitat

En la infància la psicomotricitat és vital per al desenvolupament

La psicomotricitat en el marc de l’Educació Infantil contribuirà a desenvolupar en els nens les següents característiques:

  • Conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats.
  • Relacionar-se amb els altres a través de diferents formes d’expressió i de comunicació.
  • Observar i explorar l’entorn natural, familiar i social.
  • Adquirir progressivament una autonomia en les activitats quotidianes del nen.

Primer cicle (0-3 anys):

Continguts centrats en el desenvolupament del moviment en el control corporal, en les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge, en les pautes generals de la convivència, en el descobriment de l’entorn, etc. Aquest cicle no és d’escolaritat obligatòria en la qual molts nens no tenen la possibilitat de desenvolupar-la globalment com els quals estan escolaritzats.

 

 

 

En aquesta etapa és molt important justificar la importància del tractament corporal que es produeixen atenent a uns principis metodològics:

El mestre presentarà activitats que atreuen l’interès i que el nen pugui relacionar amb experiències anteriors.

L’activitat física i mental del nen, és una de les fonts principals del seu aprenentatge i desenvolupament.

Aquesta activitat tindrà un caràcter constructiu de manera que el joc, l’acció i l’experiència aniran descobrint propietats i relacions que aportin a la construcció dels seus coneixements.

És imprescindible destacar la importància del joc, com a activitat pròpia de l’etapa.

Els continguts han de ser treballats sota una visió globalitzadora on les seqüències d’aprenentatge que toquen continguts de totes les àrees, i els aprenentatges dels nens siguin significatius.

Truca’ns

El millor per a la teva tranquil·litat és concertar una cita
Estem a la teva disposició per a qualsevol consulta que vulguis fer-nos, amb solament una trucada al 933 719 333 o a través dels nostres formularis de contacte, et resoldrem qualsevol dubte que tinguis. Estem per ajudar-te.
Ràpid i fàcil

Pots conèixer-nos millor seguint-nos a les xarxes socials!